website cá cược thể thao bet365it

CÔNG TY CỔ PHẦN  bet365it

Chính sách

 bet365it
 an toàn lao động


bet365it luôn nỗ lực giữ cam kết về An toàn, Sức khỏe, Môi trường và Chất lượng (HSQE) thông qua việc tuân thủ quy định các yêu cầu pháp luật, liên tục cải tiến hệ thống quản lý với các nguyên tắc chính sau:
- Luôn nhận thức rõ con người là tài sản quý giá nhất. An toàn và sức khỏe của người lao động luôn luôn được đặt lên ưu tiên hàng đầu cho toàn bộ hoạt động của công ty.
- Đảm bảo tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động của bet365it được tham gia vào quá trình thực thi, đánh giá và cải tiến liên tục hệ thống an toàn và sức khỏe. Thực hiện phương châm "Mỗi kỹ sư, mỗi công nhân là một an toàn viên". 
- Tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp luật và đáp ứng được những yêu cầu khắt khe từ khách hàng. 
- Tổ chức đảm bảo kiểm soát tốt các mối nguy hiểm về an toàn và sức khỏe phát sinh trong các hoạt động, bên cạnh đó phải hành động quyết liệt để ngăn ngừa các vấn đề về bệnh tật và thương tật để đạt mục tiêu môi trường làm việc không sự cố.
- Cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn, huấn luyện, giám sát và các hành động khác liên quan đến đảm bảo an toàn và sức khỏe cho công nhân, khách tham quan và các bên nhà thầu, nhằm đảm bảo việc kiểm soát tốt các rủi ro có thể phát sinh và ngăn chặn các rủi ro liên quan đến thương tật, bệnh nghề nghiệp.
- Đảm bảo tất cả máy móc và thiết bị được duy trì trong điều kiện an toàn và phải tuân thủ theo sự kiểm tra và giám sát định kỳ. Ban lãnh đạo công ty cam kết cung cấp mọi nguồn lực phù hợp để thực thi những mục đích, cam kết đã đề ra với sự đồng tâm hiệp lực trên toàn hệ thống.
 bet365it
 An Toàn Lao Động - Chính Sách

- Phát triển sự hài lòng của khách hàng dựa trên việc đảm bảo An toàn - Chất lượng - Tiến độ và sự chuyên nghiệp trong các dự án.
- Truyền đạt tầm quan trọng của việc đảm bảo chất lượng dự án, các quy trình xây dựng đến toàn thể nhân viên.
- Thực hiện đảm bảo đúng quy trình thi công theo thiết kế và bản vẽ đã thống nhất.
- Luôn tối ưu và cải thiện hệ thống quản lý, quy trình dịch vụ, chăm sóc khách hàng.
- Chú trọng xây dựng nguồn lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia lành nghề với kiến thức chuyên ngành sâu rộng.
- Luôn cập nhật cải tiến quy trình quản lý chất lượng hiệu quả và đồng bộ.
 bet365it
 an toàn lao động - chính sách

- Thiết lập các mục tiêu rõ ràng và thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện.
- Tổ chức đào tạo về công tác bảo vệ môi trường cho người lao động.
- Bảo vệ môi trường bằng cách hạn chế và giảm thiểu ô nhiễm không khí, nước và đất chịu ảnh hưởng tác động xấu từ các hoạt động xây dựng.
- Bố trí nhân viên môi trường thực thi các biện pháp bảo vệ bao gồm xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án xây dựng.
- Duy trì môi trường làm việc an toàn, lành mạnh thông qua việc bảo trì các thiết bị, cung cấp hệ thống làm việc an toàn, đồng thời lưu trữ, sử dụng, xử lý và vận chuyển an toàn các loại vật liệu xây dựng.
- Duy trì các quy trình ứng phó khẩn cấp và hiệu quả cho các sự cố tiềm tàng điển hình như: sự cố cháy nổ, tràn đổ hóa chất và phát thải không được kiểm soát…
744x400px_trangantoan_moitruong