MINH DƯ - CANH VINH

Địa chỉ:
Xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư
Quy mô:
390.000 m2
Gói thầu:
Tổng thầu thi công
MINH DƯ - CANH VINH
MINH DƯ - CANH VINH

Dự án liên quan

Thôn Nam Tượng 3, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

KCN Tây Bắc Ga, Thanh Hóa

KCN Nhơn Hòa, Bình Định