TAEKWANG CẦN THƠ - GĐ 5

Địa chỉ:
KCN Hưng Phú 2B, TP. Cần Thơ
Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Tae Kwang Cần Thơ
Quy mô:
42.400 m2
Gói thầu:
Tổng thầu thiết kế và thi công
TAEKWANG CẦN THƠ - GĐ 5
TAEKWANG CẦN THƠ - GĐ 5

Dự án liên quan

KCN Long Thành, Đồng Nai

KCN Thuận Đạo mở rộng, tỉnh Long An

KCN Long Khánh, Đồng Nai

KCN Đức Hòa 3 - Tập đoàn Tân Á Đại Thành, tỉnh Long An

Huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Lô LG 14 - 15 - 16, KCN Xuyên Á, Long An