website cá cược thể thao bet365it

CÔNG TY CỔ PHẦN  bet365it

Chính sách nhân sự_banner slider

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ


Với triết lý “Con người phù hợp là cốt lõi của sự phát triển bet365it ” chúng tôi cùng nhau nỗ lực không ngừng xây dựng, cải tiến và phát triển môi trường làm việc ngày càng hoàn thiện để mỗi cá nhân có thể gắn bó, cống hiến, phát triển cùng công ty. Chúng tôi xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp với Văn hóa doanh nghiệp đậm đà bản sắc với 7 giá trị cốt lõi làm kim chỉ nam cho mọi ứng xử hành động:

1. Đồng Tâm Hiệp Lực
2. Không Ngừng Học Hỏi
3. Tận Tâm Yêu Nghề
4. Luôn Giữ Cam Kết
5. Hành Động Kỷ Luật
6. Hành Xử Chính Trực
7. Hệ Thống Minh Bạch

Với quan niệm công ty thành công phát triển khi và chỉ khi đội ngũ nhân lực công ty ngày càng phát triển thái độ, kiến thức, kỹ năng, gắn bó cùng nhau thấm nhuần tư tưởng triết lý văn hóa công ty. Vì vậy chiến lược đầu tư của chúng tôi là tập trung đầu tư vào con người, tập trung tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân tài với các chương trình quy hoạch đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, có chiều sâu từ ngắn hạn đến dài hạn.

Các chương trình đào tạo căn bản của chúng tôi trên nền tảng Model Đào tạo 70/20/10; kết hợp Đào tạo Nôi bộ và Bên ngoài, các chương trình đào tạo quy hoạch dài hạn như Kỹ sư nguồn, Quản lý tiềm năng…

Chúng tôi xây dựng chính sách phúc lợi trên quan điểm trọng dụng nhân tài, xác định đầu tư con người là đầu tư dài hạn, áp dụng chính sách thưởng phạt công bằng, minh bạch, người giỏi, làm việc hiệu quả, tích cực phải đươc khen thưởng xứng đáng và ngược lại.

Công ty quan niệm để công ty phát triển lớn mạnh thành công phải chăm lo tốt được cho các thành viên của mình, tạo điều kiện cho mọi thành viên phát huy được tích cực phát huy thế mạnh, đóng góp gắn bó với công ty, xem công ty như là Gia đình lớn của mình. Lãnh đạo phải luôn là tấm gương điển hình, phải biết hy sinh quyền lợi cho thành viên cấp dưới trước, cá nhân no ấm thịnh vượng thì công ty mới no ấm thịnh vượng.
 bet365it
 chính sách phúc lợi