website cá cược thể thao bet365it

CÔNG TY CỔ PHẦN  bet365it

Giải thưởng

Giải thưởng cây búa vàng

Giải thưởng Văn hóa doanh nghiệp Cây búa vàng là giải thưởng tuyên dương những hành động tích cực dựa trên hệ 7 giá trị cốt lõi của công ty
Vũ Thơm
Họ tên: Vũ Thơm
Bộ phận/Công trình: NEST
Chức danh Kỹ sư MEPF Hiện trường

Trần Thanh Nhi
Họ tên: Trần Thanh Nhi
Bộ phận/Công trình: Hành chính Nhân sự
Chức danh Nhân viên Tuyển dụng

Nguyễn Thị Mỹ Linh
Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Linh
Bộ phận/Công trình: SCM
Chức danh Nhân viên Thầu phụ

Nguyễn Hương Trang
Họ tên: Nguyễn Hương Trang
Bộ phận/Công trình: Kế toán
Chức danh Nhân viên Kế toán

Giảng Thị Ngọc Nhi
Họ tên: Giảng Thị Ngọc Nhi
Bộ phận/Công trình: Thiết kế - Đấu thầu
Chức danh Nhân viên Giá

Cù Thị Phương Anh
Họ tên: Cù Thị Phương Anh
Bộ phận/Công trình: Marketing
Chức danh Nhân viên Digital Marketing

Diệc Quốc Luân
Họ tên: Diệc Quốc Luân
Bộ phận/Công trình: Phát triển Dự án
Chức danh Nhân viên Phiên dịch

Bùi Nhật Tiến
Họ tên: Bùi Nhật Tiến
Bộ phận/Công trình: Thái Tuấn - Ánh Hồng
Chức danh Trưởng nhóm QA/QC Hiện trường

Vương Minh Trí
Họ tên: Vương Minh Trí
Bộ phận/Công trình: NEST
Chức danh Trưởng nhóm QA/QC Hiện trường

Trần Kinh Luân
Họ tên: Trần Kinh Luân
Bộ phận/Công trình: NEST
Chức danh Chỉ huy phó

Lê Khả Phiêu
Họ tên: Lê Khả Phiêu
Bộ phận/Công trình: MEPF
Chức danh Kỹ sư MEPF

Trịnh Thành Danh
Họ tên: Trịnh Thành Danh
Bộ phận/Công trình: BIM
Chức danh Kỹ sư BIM

Nguyễn Minh Toàn
Họ tên: Nguyễn Minh Toàn
Bộ phận/Công trình: YongJin
Chức danh Kỹ sư QA/QC

Trần Quang Hiển
Họ tên: Trần Quang Hiển
Bộ phận/Công trình: MPE 3
Chức danh Kỹ sư QS Hiện trường

Phạm Văn Tiến
Họ tên: Phạm Văn Tiến
Bộ phận/Công trình: Thái Tuấn - Ánh Hồng
Chức danh Kỹ sư Giám sát HSSE

Nguyễn Hữu Hòa
Họ tên: Nguyễn Hữu Hòa
Bộ phận/Công trình: QA/QC
Chức danh Kỹ sư QA/QC

Trần Văn Nam
Họ tên: Trần Văn Nam
Bộ phận/Công trình: QS
Chức danh Chỉ huy phó

Đặng Thanh Thiên
Họ tên: Đặng Thanh Thiên
Bộ phận/Công trình: Kỹ thuật Thi công
Chức danh Nhân viên Kỹ thuật Thi công

Nguyễn Hữu Huy Hiếu
Họ tên: Nguyễn Hữu Huy Hiếu
Bộ phận/Công trình: MEPF
Chức danh Kỹ sư MEPF Hiện trường

Phan Thị Dung
Họ tên: Phan Thị Dung
Bộ phận/Công trình: Yongjin
Chức danh Nhân viên Kế toán Công trình

Hà Thị Trúc Tiên
Họ tên: Hà Thị Trúc Tiên
Bộ phận/Công trình: Kế toán
Chức danh Nhân viên Kế toán

Huỳnh Thị Ngọc Nga
Họ tên: Huỳnh Thị Ngọc Nga
Bộ phận/Công trình: Kế toán
Chức danh Nhân viên Kế toán

Trần Văn Lực
Họ tên: Trần Văn Lực
Bộ phận/Công trình: Canh Vinh
Chức danh Kỹ sư Hiện trường

Võ Hoàng Giang
Họ tên: Võ Hoàng Giang
Bộ phận/Công trình: New Hope
Chức danh Kỹ sư Hiện trường

Đào Hồng Nam
Họ tên: Đào Hồng Nam
Bộ phận/Công trình: Mapletree
Chức danh Kỹ sư Hiện trường

Nguyễn Tiến Hùng
Họ tên: Nguyễn Tiến Hùng
Bộ phận/Công trình: Taekwang
Chức danh Kỹ sư M&E

Huỳnh Minh Lý
Họ tên: Huỳnh Minh Lý
Bộ phận/Công trình: Becamex
Chức danh Kỹ sư QA/QC

Nguyễn Phước Viên
Họ tên: Nguyễn Phước Viên
Bộ phận/Công trình: Whitex
Chức danh Kỹ sư QA/QC

Đoàn Hà Mi
Họ tên: Đoàn Hà Mi
Bộ phận/Công trình: Thiết kế - Đấu thầu
Chức danh Nhân viên Admin

Nguyễn Thị Huyền
Họ tên: Nguyễn Thị Huyền
Bộ phận/Công trình: Vật tư
Chức danh Nhân viên Vật tư Văn phòng

Nguyễn Minh Sơn
Họ tên: Nguyễn Minh Sơn
Bộ phận/Công trình: Mapletree
Chức danh Kỹ sư Kết cấu thép

Đặng Thị Tuyết
Họ tên: Đặng Thị Tuyết
Bộ phận/Công trình: Thiết kế - Đấu thầu
Chức danh Nhân viên Thiết kế Kết cấu

Hồ Phan Anh Minh
Họ tên: Hồ Phan Anh Minh
Bộ phận/Công trình: IT
Chức danh Nhân viên IT-Helpdesk

La Hoàng Tuấn
Họ tên: La Hoàng Tuấn
Bộ phận/Công trình: Thái Tuấn - Ánh Hồng
Chức danh Trưởng ban Quản lý Dự án

Vương Xuân Việt
Họ tên: Vương Xuân Việt
Bộ phận/Công trình: Thiết kế - Đấu thầu
Chức danh Trưởng nhóm Kết cấu 1

Hà Lê Trường
Họ tên: Hà Lê Trường
Bộ phận/Công trình: Becamex
Chức danh Nhân viên Vật tư

Giải thưởng cá nhân tiêu biểu

Giải thưởng Con Người Vàng là giải thưởng dành cho những cá nhân xuất sắc, có nỗ lực vượt trội trong hành trình xây dựng và phát triển công ty
Nguyễn Tô Vinh
Họ tên: Nguyễn Tô Vinh
Bộ phận/Công trình: Thi công
Chức danh Phó Giám đốc Khối Thi công

Nguyễn Đức Tịnh
Họ tên: Nguyễn Đức Tịnh
Bộ phận/Công trình: Kỹ thuật - Đấu thầu
Chức danh Giám đốc Khối Kỹ thuật - Đấu thầu

La Hoàng Tuấn
Họ tên: La Hoàng Tuấn
Bộ phận/Công trình: Thái Tuấn - Ánh Hồng
Chức danh Trưởng ban Quản lý Dự án