website cá cược thể thao bet365it

CÔNG TY CỔ PHẦN  bet365it

VHDN

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn hóa doanh nghiệp là linh hồn của bet365it , là yếu tố trọng yếu để tạo nên sức cạnh tranh khác biệt, nền tảng để xây dựng gắn kết đội ngũ ngày càng vững mạnh, tạo sự phát triển thành công và bền vững của công ty. Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp tích cực, đậm đà bản sắc với tinh thần và giá trị cốt lõi của bet365it là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng nhất mà chúng tôi luôn tập trung cùng nhau thực hiện thông qua các mục tiêu, kế hoạch, chương trình hoạt động thường xuyên như:

  • Triển khai Hệ thống giải thưởng bet365it REWARDS là hệ thống giải thưởng công ty nhằm tuyên dương các cá nhân, tập thể xuất sắc hoặc có những hành động tích cực đóng góp xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp bet365it , dựa trên hệ giá trị cốt lõi của công ty. Trong đó, các giải thưởng tiêu biểu được trao thường xuyên như giải thưởng Văn hóa Cây Búa Vàng, giải thưởng Cá nhân tiêu biểu Con người Vàng…
  • Triển khai thường xuyên các hoạt động gắn kết phát triển đội ngũ, cải thiện môi trường làm việc như chương trình giao lưu các ngày Kỷ niệm, các hoạt động hội thao văn nghệ, các buổi Talk Café, các hoạt động Teambuilding, các buổi chia sẻ của Lãnh đạo...
  • Triển khai thường xuyên các hoạt động đóng góp xây dựng chia sẻ cộng đồng xã hội như: góp quỹ cho các hoạt động từ thiện, trực tiếp triển khai các hoạt động thiện nguyện như chung tay với đồng bào lũ lụt, xây nhà tình nghĩa, thực hiện ngày Greenday hàng tuần ở tất cả công trình vì môi trường xanh sạch đẹp,…
  • Triển khai công tác xây dựng văn hóa cơ sở tại phòng ban nơi làm việc, tại công trường thường xuyên thông qua các chương trình Đào tạo và phát triển, các hoạt động training coaching thái độ, hành vi tích cực luôn được ưu tiên hàng đầu và thực hiện bài bản liên tục, giúp cho mọi thành viên công ty đều ý thức hiểu rõ sâu sắc văn hóa và môi trường làm việc của công ty.
 bet365it
 tuyên bố chiến lược

CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA